บรรยากาศงานประเพณี “บุญบั้งไฟ” หนึ่งเดียวในพื้นที่ปลายด้ามขวานที่จัดมาอย่างยาวนานสู่ปีทีี่ 40 ของชาวบ้าน ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

สำหรับประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลภูเขาทอง เกิดขึ้นมาตั้งแต่ชาวภาคอีสานย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ที่ปลายด้ามขวาน คือ อ.สุคิริน จ.นราธิวาสแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2518 โดยประชากรร้อยละ 98 เปอร์เซ็นเป็นชาวไทยจากภาคอีสาน หรือ ประมาณ 25,000 คน และได้นำประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษติดตัวมาด้วย

 

ปัจจุบัน ประเพณีบุญบั้งไฟที่นี่ได้รับการส่งเสริมจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะชาวบ้านในตำบลภูเขาทองได้ร่วมกันอนุรักษ์และสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จาก มาเลเซีย อินโดนีเซีย ได้เดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก โดยประเพณีบุญบั้งไฟภูเขาทองนับเป็นงานบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวในภาคใต้

 

 

 

อย่างไรก็ดีภายในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ครั้งที่ 40 ในครั้งนี้ มีขบวนรำเซิ้งบั้งไฟ ขบวนรถบั้งไฟเอ้ ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ของตำบลภูเขาทอง และการจุดบั้งไฟล้าน จุดบั้งไฟแสน และการจุดบั้งไฟแข่งขันตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และในพรุ่งนี้ 9 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ยังได้พบกับการแสดงของนักร้องชื่อดัง “หมู” พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ที่ได้ตั้งใจเดินทางมามอบความสุข และเสียงหัวเราะให้กับประชาชนพื้นที่

 

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมา นายสำอางค์ ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  ร่วมงานบั้งไฟภูเขาทองครั้งที่ 40 ของชาวอำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ที่ร่วมกันสืบสานประเพณีโบราณของชาวอีสานที่มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ และครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในพิธีเปิดงานบั้งไฟภูเขาทอง  โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนและครอบครัวชาวอีสานทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมงานจำนวนมากที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง      อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส