“38 ปีของข้าราชการครู ทำงานทุกวันด้วยความสุข สุขที่ได้เห็น นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานได้สำเร็จขณะเดียวกันทำงานด้วยความตั้งใจเพื่อโรงเรียน และนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ” ดร.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) กล่าว และว่า

เกิดและเติบโตที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนจบ ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชจากนั้นเอ็นทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี ใช้ชีวิตการเล่าเรียนกระทั่งแต่งงานที่ปัตตานี

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง 4 ปีกว่า ได้พัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สิ่งสำคัญ คือ การลงมือทำหลังจากนั้นย้ายไปโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโรงเรียนรัตภูมิวิทยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2และปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยยังคงยึดมั่นการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้มีความจนเป็นที่ยอมรับทั้งโรงเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน

“ผู้อำนวยการเปรียบเหมือนผู้ประสาน ในโรงเรียนมีฝ่ายงานรับผิดชอบงมากมาย ผู้อำนวยการเป็นผู้ประสาน งานไหนที่ยังบกพร่อง หรืองานไหนที่ต้องการกำลังใจ ผู้อำนวยการก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพูดคุย ให้กำลังใจ เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันช่วยกันแก้ปัญหา” ดร.ถนอมทรัพย์ กล่าว และว่า

การบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก ด้วยความเป็นผู้หญิงทำให้ใส่ใจรายละเอียดรอบด้าน มีส่วนร่วมกับนักเรียนและครูในทุกกิจกรรม ทำให้มีเสียงชื่นชมจากผู้ปกครองและนักเรียน