“ประธานพิชัย” นำคณะสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 5 จังหวัดชายแดนใต้ หารือ “พล.ร.ต.สมเกียรติ”เลขาธิการ ศอ.บต. ขานรับผลักดัน SMEs ชายแดนใต้ ศอ.บต.ศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ความเข้มแข็ง

17 มิถุนายน 2562 ที่ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 5 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส นำโดย นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา และประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคใต้ เข้าพบ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ทั้งนี้ เพื่อหารือการพัฒนาเศรษฐกิจผู้ประกอบการ SMEs โดยมีสาระสำคัญ อาทิ การจัดตั้ง SMEShop สินค้านวัตกรรม 5 จังหวัดชายแดนใต้, โครงการ 7 วันมหัศจรรย์ชายแดนใต้, การจัดการนวัตกรรมการศึกษา และส่งเสริมการลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

แนำนำองค์กรเพื่อประโยชน์ หากทาง ศอ.บต.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผู้ประกอบการ SMEs เรายินดีที่เชื่อมโยงสนับสนุนงานของ ศอ.บต.ในการพัฒนาผู้ประกอบการ

นายพิชัย จงไพรัตน์ กล่าวว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นองค์กรเอกชนจิตอาสาที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกจังหวัดของประเทศ โดยเฉพาะ 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs