สงขลา – ชมรมศิษย์เก่า ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธรรมโฆษิต ร่วมจัดเดิน – วิ่ง รวมใจเพื่อธรรมโฆษิต มินิมาราธอน ครั้งแรก ถือประสบความสำเร็จนักวิ่งแห่ร่วมคับคั่ง คาดจัดต่อเนื่อง

นายปัญญา จินดาวงค์ นายอำเภอนาหม่อมกล่าวว่า ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานการจัดงานเดิน-วิ่ง ของชมรมศิษย์เก่ากิจกรรมครั้งนี้ทำเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและนำเงินรายได้มาใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้แล้ว

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรม ผู้สนับสนุนงบประมาณ และนักวิ่งที่มองเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตัวเอง

นายอนันต์ แก้วชนะ ประธานชมรมศิษย์เก่ากล่าวว่า โรงเรียนธรรมโฆษิตและชมรมศิษย์เก่าร่วมกันจัดงานเดินวิ่ง ร่วมใจเพื่อธรรมโฆษิต มินิมาราธอนครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนทั่วไป และระดมทุนสร้างรั้วโรงเรียน สนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงท้องถิ่น เช่น หนังตะลุง มโหราห์

เป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยากจะเน้นชุมชน และสังคมภายนอก มีความร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาด้านการศึกษาในอำเภอนาหม่อม ยอดจำนวนวิ่งตั้งไว้ 3,000 คน ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกในครั้งต่อไป

ในนามประธานชมรมศิษย์เก่า ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆ ฝ่าย ห้าง ร้าน บริษัท รวมไปถึงภาครัฐ ราชการ และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือที่มาสมัครในครั้งนี้ โอกาสหน้าหวังว่าได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดี

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1097 ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562