จังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ได้มีนโยบายจัดทำวาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข” และได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด วาระสงขลา 2562 ขึ้นมา ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในประเด็นที่ 3 คนสงขลาไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงได้รับมอบหมายให้รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของการจัดทำเพลงและมิวสิกวิดีโอขึ้นมา อีกทั้งทางคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้มีการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะภายในหน่วยงานอยู่แล้วด้วย

ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะได้ร่วมกันจัดทำเพลงและมิวสิกวิดีโอ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก การรักษาสิ่งแวดล้อม สอดแทรกความรู้ด้านการคัดแยกขยะ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ควบคุมการผลิตโดย ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และคุณจุฑารัตน์ บุญรัตน์ นักวิชาการอุดมศึกษา

เราพบว่า ขยะในแต่ละบ้านเป็นขยะเปียกหรือเศษอาหารถึง 50% อีก 25% เป็นพลาสติก ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ในอนาคตคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมจะรับซื้อถุงพลาสติก ถุงดำ ถุงฟอยด์ ซองบะหมี่สำเร็จรูป ซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม ที่หาร้านรับซื้อยาก เพื่อนำไปส่งโรงงานรีไซเคิลต่อไป รวมทั้งจะเป็นตัวกลางรับถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่จากรีโมท ซึ่งเป็นโลหะหนักหรือขยะอันตราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในการนำไปจำกัด ทั้งนี้ธนาคารรีไซเคิล กองอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัย ยังคงทำหน้าที่รับซื้อกระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และโลหะเหมือนเดิม

ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มิวสิควิดีโอชุดนี้ จัดทำโดยมีซับไตเติ้ลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รองรับผู้ชมนักศึกษาต่างชาติ และผู้พิการทางการได้ยิน เราต้องการสื่อไปถึงคนรุ่นใหม่ ระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา วัยรุ่นทั่วไป ให้รับรู้และเข้าใจได้ง่าย เพลงเหตุผลที่ต้องดูแล