จังหวัดสตูล เปิดกิจกรรมคนสตูลชวนวิ่ง (Satun City Run 2019) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว สตรีทอาร์ตของจังหวัดสตูล

          วันนี้ (29 .. 62) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว “กิจกรรมคนสตูลชวนวิ่ง (Satun City Run 2019)” พร้อมด้วยนางกัญจา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดสตูล นายศักดาวิทยาศิริกุล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล และผู้เข้าร่วม จำนวน 1,031 คน  ศาลากลางจังหวัดสตูล

           นางอัจรินทร์ เมืองจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล “กิจกรรมคนสตูลชวนวิ่ง (Satun City Run 2019)” ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เทศบาลเมืองสตูล และหน่วยงานอื่น  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อกลาง ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในจังหวัดมีความสนใจกิจกรรมกีฬาและนันทนาการมากขึ้น เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวสตรีทอาร์ตของจังหวัดสตูล ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้กิจกรรมคนสตูลชวนวิ่ง (Satun City Run 2019) แบ่งประเภทการแข่งขัน เป็น 2 ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร จำนวน 166 คน และ Fun run Check in Street Art ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร จำนวน 865 คน โดยเป็นการแข่งขันวิ่งเซลฟี่บนถนนสตรีทอาร์ท (ถ่ายรูปคู่กับภาพสตรีทอาร์ต และโพสในเฟส Satun Street Art รูปที่ได้รับการกดไลท์เยอะที่สุด ตั้งลำดับที่ 1-50 มีเงินรางวัล  ละ 500 บาทโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,031 คน