เมื่อช่วงเช้า (10 ต.ค.62) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูปและสวดดุอาอ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่ลานชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ