วันนี้ (24 ต.ค.62) ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับหนังสือจากกลุ่มอนุรักษ์คลองลำเวก ประมาณ 30 คน มายื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบนายอำเภอเทพาในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอโครงการแก้มลิงทุ่งน้ำขาวและโครงการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภอเทพา

            สำหรับโครงการแก้มลิงทุ่งน้ำขาวเป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่โคกแซะทุ่งน้ำขาว บริเวณพรุมาหลอ โดยกลุ่มอนุรักษ์คลองลำเวกแจ้งว่า จะใช้พื้นที่ในการสร้างแก้มลิง 300 ไร่ ตลาดนัด 50 ไร่ สนามกีฬา 100 ไร่แก้ไขปัญหา ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านกว่า 100 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบในเรื่องที่ดินทำการเกษตร และการดำเนินชีวิต ตลอดจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

            ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้แจ้งให้อำเภอเทพาได้รับทราบการยื่นหนังสือของกลุ่มอนุรักษ์คลองลำเวก และตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การยื่นหนังสือเป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อย ใช้ระยเวลาในการพูดคุยและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ ประมาณ 30 นาที ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามความคืบหน้าต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์