วันนี้ 30 ตุลาคม 2562 ที่กองบินทหารเรือ ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือภาคที่ 2 และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกันเป็นประธานตรวจกำลังพลและยานพาหนะ

โดยมีกำลังพลจากกองทัพเรือและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือภาคที่ 2 ในการช่วยเหลือประชาชน และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมกับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยสามารถจะให้การช่วยเหลือได้ทันที หากภัยพิบัติเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอหรือสั่งการ

 

ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบนโยบายไว้ว่า กองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจและมีชะตาชีวิตร่วมกับประชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชนที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั้นยอมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่มอบให้กับสังคมว่า กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ