จังหวัดสงขลา คุมเข้มกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง

สร้างความมั่นใจปชช. นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ

จังหวัดสงขลาได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม คุ้มเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

พลตำรวจตรี ดำรัส วิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 9 ได้กำหนดมาตรการด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว มุ่งเน้นติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับและการปราบปรามยาเสพติด อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ซึ่งเป็นปัจจัยต้นของอาชญากรรม รวมทั้งระดมสรรพกำลังเพื่อป้องปรามสกัดกั้นเหตุร้ายหรือเหตุรุนแรงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจึงได้ทำพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการป้องปราม ป้องกัน และลดโอกาสของมิจฉาชีพที่จะก่อเหตุประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ให้มีเหตุ ไม่พึงประสงค์ทุกรูปแบบเกิดขึ้นได้