เราต้องการคุณ !!!!

กราฟฟิกดีไซน์

ต้องการทำงานทางด้านสื่อ

รักงานออกแบบ

มีความคิดสร้างสรรค์

มีความรับผิดชอบต่องานสูง , ตรงต่อเวลา

มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

มีพื้นฐานในการออกแบบ ใช้โปรแกรม เช่น Photoshop , Illustrator , In Design ฯลฯ

มีพื้นฐานในการเขียนภาษา HTML CSS JavaScript

มีความสามารถดูแลเวปไซต์และfacebook ได้

คนรุ่นใหม่ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรู้ด้านสื่อออนไลน์

ปฏิภาณไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ ริเริ่มสร้างสรรค์

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ 074-368522-3 , 086-4842596

หรือส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]