สส.พลังประชารัฐ-ตัวแทนชาวบ้าน ลงพท.เร่งแก้ปัญาหาดมหาราช อ.สทิงพระ

วันที่่ 30 พฤศจิกายน 2562 บริเวณชายหาดมหาราช เขตเทศบาลตำบลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา นายนพพร​ หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ ร.ต.อ.อรุณ​ สวัสดี สส.เขต 4 สงขลา พรรคพลังประชารัฐและตัวแทนชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลสทิงพระ ได้ลงพื้นทีหาดมหาราชเพื่อติดตามการก่อสร้างเขื่อนกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านหาดมหาราช ชึ่งชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ เนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนกัดเซาะชายหาดทำให้ระบบนิเวศน์หรือธรรมชาติของหาดเปลื่อนไปและมีผลกระทบอื่นตามอีกมาหลายประการ


คุณสมบูรณ์​ ขุนรักษาพล ตัวแทนชาวบ้านบอกว่า อยากให้หาดมหาราชยังคงอยู่และมีสภาพเหมือนเดิม ถึงแม้ในช่วงมรสุมหาดอาจจะเสียหายบ้าง ก็ไม่เป็นไรแต่หลังม​รสุมสงบหาดมหาราชก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมซึ่งเป็นธรรมชาติ จึงฝากเรื่องนี้ให้กับ สส.รับไปพิจารณาด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?