ทัพเรือภาคที่ 2 มอบบ้านหลังใหม่เพื่อเป็นกำลังให้กับผู้ประสบภัย


วันที่ 3 ธันวาคม 2562 พล.ร.ท. สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธาน ส่งมอบบ้านหลังใหม่ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคและเครื่องใช้ในครัวเรือนให้แก่ นายสมพร ขุนเพชรศรี ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เกิดพายุลมแรง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย ซึ่งทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือ โดยสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่จนกระทั้งแล้วเสร็จภายใน 10 วัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนายสมพรได้มีบ้านพักอาศัยใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิม ซึ่งในการส่งมอบบ้านในครั้งนี้ มีตัวแทนจากหน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความยินดี