“เถ้าแก่เสี่ยวจาง”MBI GROUP บวชที่วัดนาทวี-“นายกชาย”ร่วมพิธี

นักธุรกิจหมื่นล้านจากประเทศมาเลเซีย เข้าพิธีอุปสมบท พร้อมคนสนิท ที่วัดนาทวี เมื่อวลา 10.00 น ที่วัดนาทวี ต.นาทวี จ.สงขลา นายเตียว วุยฮวด หรือนายโทนี่ เตียว นักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศมาเลเซีย เจ้าของกิจการโรงแรม ศูนย์การค้า รีสอร์ท บ้านจัดสรร ในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เข้าพิธีอุปสมบท พร้อมลูกน้องคนสนิท 8 รูป พร้อมได้รับฉายา “ฐานะวิโร” โดยมี นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเดา นายจรัญ จันทร์แก้ว นายกเทฯมนตรี ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน นางนัยนา เรืองวรุณวัฒนา จากมูลนิธิพุทธอุทยานเขาเล่ อ.สะเดา ร่วมอนุโมทนา พร้อมจัดขบวนนางรำถวาย 300 คน โดยพระครูสุวัฒนาภรณ์ หรือ อาจารย์ภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี นำพระอุปฌาจากจังหวัดสงขลามาทำพิธีบวช ทั้งนี้”พระฐานะวิโร”หรือหลวงพี่เสี่ยวจาง นอกจากเป็นนักธุรกิจที่มีความเลื่อมใสพระในพระพุทธศาสนา ชอบทำบุญสร้างวัดมูลค่ากว่า 200 ล้านบาทที่วัดจังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างเจ้าแม่กวนอิมถวายที่พุทธอุทยยานเขาเล่ 50 ล้านบาท และพุทธมลฑลจังหวัดสงขลา การที่บวชที่วัดนาทวีครั้งนี้เพื่อสร้างสมบุญและความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต