ชาวบ้านตำบลวัดจันทร์พร้อมใจร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นศิริมงคลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ห้องหอประชุม โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมป์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นางสาว ศิริพร ศรีสุขใส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ และปฎิบัติหน้าที่แทนนายกฯ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลวัดจันทร์เข้าร่วมในพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ อย่างพร้อมเพียง เพื่อนำไปสักการะ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและยังได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์แห้งมหาจักรีบรมราชวงศ์