“ผู้ว่าฯนราธิวาส” จัดใหญ่ “ชมแสงแรกที่ตากใบ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส “นายเอกรัฐ หลีเส็น” จัดใหญ่ “ชมแสงแรกที่ตากใบ” พร้อมจำหน่ายเสื้อตัวละ 159 บาท (สั่ง 50 ตัวขึ้นไป เหลือตัวละ 150 บาท) สามารถสั่งจองได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 3 073-642638 หรือที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ 073-581421 โดยรายได้สมทบทุน “กองทุนการศึกษา 100 ปี สมเด็จมหาธีรราชเจ้าเพื่อชาวนรา” และนำรายได้พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ต่อไป