เชิญชวน พี่น้องชาวสตูลร่วมสุขสันต์ก่อนวันปีใหม่กับกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ในวันที่ 22-30 ธันวาคมนี้ ณ ถนนบายพาส อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันนี้ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐมนตรี “เดิน กิน ชิม เที่ยว” พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร

เนื่องด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนประกอบกับการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา สำหรับระยะเวลาของกิจกรรม กำหนดพิธีเปิดพร้อมกันทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และหลังจากนั้นให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 

ทางจังหวัดสตูลจึงได้มีการประชุมเพื่อจัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22-30 ธันวาคมนี้ ณ ถนนบายพาส อำเภอเมืองสตูล ซึ่งภายในงานจะมีการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่าง OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าเพื่อมอบในวันปีใหม่ อาหารประจำถิ่น และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งยังมีกิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างการงดใช้ถุงพลาสติก โฟม การคัดแยกขยะ เป็นต้น รวมถึงการจัดเวทีการแสดง ซึ่งจะมีการแสดงในวันแรกจนถึงวันสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป