จังหวัดนราธิวาส น้ำท่วมระลอก 2 ล่าสุด มีพื้นที่ประสบภัย 5 อำเภอ มีผู้ประสบภัย 8,336 ครัวเรือน จำนวน 37,171 คน อพยพผู้ประสบภัยแล้ว 120 คน 55 ครัวเรือน และมีการแจ้งให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากภาวะฝนที่ตกลงหนักอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 15-17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน ล่าสุด บรรยากาศบนท้องฟ้ายังคงมีเมฆฝนมืดครึ้ม ปกคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ และมีฝนตกลงมาเป็นช่วง ๆ แต่ไม่หนักมากนัก ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำ 3 สายหลัก ทั้งแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำสุไหงโก-ลก เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ

 

ล่าสุด ระดับน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ล้นตลิ่ง และไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ที่ปลูกสร้างอยู่ที่ราบลุ่มตลอดแนวริมตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้น เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในระลอก 2 ขณะที่ ประชาชนได้ขนของขึ้นสู่ที่สูง และใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรไปมา

 

 

ขณะที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งว่า มีพื้นที่ประสบภัย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุคิริน แว้ง ศรีสาคร รือเสาะ และจะแนะ จำนวน 24 ตำบล 148 หมู่บ้าน (ข้อมูลล่าสุดวันที่ 18 ธ.ค. 62) มีผู้ประสบภัย 8,336 ครัวเรือน จำนวน 37,171 คน อพยพผู้ประสบภัยแล้ว 120 คน 55 ครัวเรือน ทั้งนี้ ขอประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย

 

ที่มา:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส