บิ๊กไบค์! บุกเมืองลุง ‘ผู้ว่าฯกู้เกียรติ’ นำประชาชน-ชมรมบิ๊กไบค์ สวมหมวกกันน็อค รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่ ลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกันทั้ง 11 อำเภอ


วันนี้ 20 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีนักเรียน ประชาชน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยสาร ชมรมบิ๊กไบค์พัทลุง เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ขับนำขบวนไปตามเส้นเขตเทศบาลเมืองพัทลุง มีผู้ร่วมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อคกว่า 500 คน ซึ่งการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อคในครั้งนี้ ทำพร้อมกันทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง

จากสถิติการเกิดอุบัติทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่ มาจากรถจักรยานยนต์เมาแล้วขับที่สำคัญไม่สวมหมวกกันน็อค ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงได้บูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางจังหวัดพัทลุงได้ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุการเสียชีวิตบนท้องถนนไม่เกิน 4 ราย นอกจากนั้น ทางจังหวัดพัทลุงจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่บนถนนสายหลัก ถนนสายรองตั้งด่านตรวจ 33 จุดในทุกอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ ได้จัดตั้งด่านชุมชนอีกกว่า 50 จุด เพื่อเป็นการคัดกรองไม่ให้ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร เช่น เมาสุราขณะขับรถ หรืออุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะไม่ครบ อันจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ได้สนธิกำลังจากทุกฝ่ายเน้นหนักพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องเมาสุรา ความเร็ว และการไม่สวมหมวกกันน็อค

ข้อมูลข่าวและที่มา: อภิชาติ เหล็มปาน/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง