‘ราชภัฏยะลา’เสริมแกร่ง-ยกระดับภาษามลายูเยาวชนจชต.พัฒนาหลักสูตรมุ่งสู่ตลาดแรงงานอาเซียน

อาจารย์มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตรภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษามลายูและตลาดแรงงาน ดังนั้น อาเซียนกับภาษามลายู จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรามีนักศึกษาที่จบไปแล้วและได้ทำงานที่ประเทศมาเลเซียจำนวนไม่น้อย และการตอบโจทย์สำหรับหลักสูตรนี้คือ การพัฒนาทางด้านภาษาจากมลายูท้องถิ่นยกระดับเป็นภาษามลายูกลาง เนื่องจากมีความแตกต่างกัน และความสำคัญของภาษามลายูกลางคือความเป็นนานาชาติ”

ประธานหลักสูตรภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังกล่าวด้วยว่า มหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้หลักสูตรเดิม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเน้นนักศึกษาออกไปฝึกงานตามบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะที่อินโดนีเซีย ขณะนี้มีความต้องการของตลาดแรงงานมาก เป็นล่ามภาษาไทย ซึ่งหากมองถึงศักยภาพแล้ว นักศึกษาสามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดแรงงานเหล่านี้ได้

ขณะที่ นายนัศรุดดีน ยามา นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ปี 3 มองว่า “ภาษามลายูเป็นโอกาสที่น่าสนใจ สำหรับการไปทำงานประเทศต่างๆ ในอาเซียน ภาษามลายูเป็นภาษาที่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เขาใช้กัน ตัวเองต้องการต่อยอดภาษาที่เป็นภาษามลายูกลาง ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจึงตัดสินใจเลือกที่จะเรียนภาษามลายูเพื่อต่อยอดความรู้ที่มี และเมื่อภาคเรียนที่ผ่านมาตนเองได้มีโอกาสรับทุนแลกเปลี่ยนจากทางมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย เมืองมาลังอยู่ในเกาะชวา มีการใช้ภาษาชวากับภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเราเองก็ต้องไปเรียนรู้ทั้งภาษาอินโดนีเซียและภาษาชวาไปด้วย”

“ด้วยประชากร 3 ร้อยกว่าล้านคนของอินโดนีเซีย เขามีเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยกัน ความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่ง ชาวอินโดนีเซียจะไม่มองในเรื่องของความแตกต่างทางศาสนา แต่เขาเลือกที่จะเข้าใจกันและอยู่ร่วมกันอย่างอย่างมีความสุข รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสเรียนรู้”

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: อัมรัน แมหะ/วรรณวิไล สนิทผล/สวท.ยะลา