“พลอย รตาพิรญาธ์” นักธุรกิจสาวทายาทนิวมิตซูหาดใหญ่ เผยความตั้งใจร่วมขับเคลื่อนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา ด้วยแนวคิด “ใส่ใจทุกการทำงานเต็มที่ สู่โอกาสความสำเร็จ”

“พลอย” นางสาวรตาพิรญาธ์ อภินันธนพัฒน์ นักธุรกิจสาวทายาทนิวมิตซูหาดใหญ่ ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา กล่าวถึงเหตุผลที่เข้าร่วมเป็นกรรมการของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลาว่า มีความตั้งใจในการเข้ามาช่วยงานสมาพันธ์ฯ เติมเต็มในเรื่องของแนวคิด Generation Y เติบโตขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยี

นอกจากนั้น ยังทำให้ตนได้รู้จักผู้คน ผู้ประกอบการรายอื่นๆ มากขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ถือเป็น Connection ที่ดี รวมทั้งวน􀄘ำความรู้ที่ได้เรียนมาช่วยเหลือ SMEs เพิ่มติม ไม่ว่าจะด้านภาษา และด้านธุรกิจ

“พลอย” เกิดที่จังหวัดยะลา จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(เอแบค) และปริญญาโท คณะการตลาดระหว่างประเทศ สาขาการตลาด ระหว่างประเทศ York St. John University หลังจากเรียนกลับมาสานต่อธุรกิจครอบครัว “นิวมิตซู หาดใหญ่” และปัจจุบันได้เข้าร่วมเป็นกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา

“พลอยคิดว่าทุกอาชีพ ทุกงาน มีความยาก อยู่ที่ตัวเราว่าจะใส่ใจกับการทำงานมากน้อยแค่ไหน การลงรายละเอียดลึกทำให้เรามีข้อมูลมาก โอกาสของความสำเร็จยิ่งมากตามไปด้วย”

พลอย บอกว่า ครอบครัวอยู่ในวงการธุรกิจยานยนต์มากกว่า 28 ปี โดยเริ่มต้นจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์” จ.ยะลา แล้วขยายธุรกิจ
มาที่หาดใหญ่ ด้วยการเป็นดีลเลอร์รถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ในนาม “บริษัท นิวมิตซูหาดใหญ่ จำกัด” ปัจจุบันพลอยเป็น “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ”