คึกคัก!นักท่องเที่ยวแห่ร่วม Kick off “เดิน กิน ชิม เที่ยว” หาดใหญ่-สงขลา ขานรับนโยบายรัฐฯ เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 22 ธ.ค. 62 ที่บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว” พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นางสาวเหมวดี เกตตะพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ฯลฯ ตลอดจน นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศอย่างมาเลเซีย และสิงคโปร์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนับพันคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าต่างสวมใส่เสื้อผ้าชุดไทยย้อนยุค และเสื้อผ้าลายดอกหลากหลายสีสันสดใสร่วมจำหน่ายสินค้า

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กว่าวว่า “จังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นว่า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และเพื่อส่งเสริมให้มีการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ และอาหารจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามาจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้ใช้จ่ายเงิน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ สอดรับกับกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด พร้อมย้ำว่างานนี้ต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด ซึ่งต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้”

ด้าน นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “งาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ในวันนี้ ฯพณๆ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายให้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ให้เกิดการใช้จ่ายภายในจังหวัด และประเทศ โดยกำหนดพิธีเปิดงานและกิจกรรม (Kick Off) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันนี้ (22 ธันวาคม 2562) และจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง”

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ชมรมผู้ประกอบการตลาดสันติสุข ชมรมร้านค้าตลาดสดพลาซ่า ชมรมตลาดกิมหยง ชมรมผู้ประกอบการ OTOP และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ

จังหวัดสงขลา จัดให้มีกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 จังหวัดสงขลา” โดยจัดให้มีการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ การออกบูธร้านอาหาร ของดีจังหวัดสงขลา จำนวน 230 บูธ ผู้ประกอบการร่วมออกบูธ จำนวน 300 ราย ประกอบด้วย ร้านอาหาร 80 บูธ เสื้อผ้า เครื่องหนังและของตกแต่งบ้าน 80 บูธ กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP/ BIZ CLUB ขนมและของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชน 40 บูธ ร้านค้าธงฟ้า 10 บูธ Food Trucks 10 คัน และร้านจำหนำยสินค้าทั่วไป
10 บูธ

นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย การแสดงดนตรีสด การแสดงกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสงขลา การแสดงมโนราห์ ระบำสี่ภาค บาสโลบ ขบวนพาเหรด และจุด Check – in ฉากถ่ายภาพธีมอัตลักษณ์จังหวัดสงขลา เริ่มงานตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้น และต่อไป
จะจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน ณ ถนนิพัทธ์อุทิศ 3 แห่งนี้ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา F.M.90.5 MHz. ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-สวท.สงขลา / โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ-KTSLive