วันนี้ ( 23 ธ.ค.62 ) นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินทางมาถึงจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสงขลา ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา พระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งราชนาวีไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับ

ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเดิมเป็นปลัดจังหวัดตรัง