สงขลา : ร้านยาคณะเภสัช ม.อ. เตรียมเปิดให้บริการแห่งที่ 2

ผศ.นฤบดี ผดุงสมบัติ ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ ร้านยาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ประมาณเดือนมีนาคม 2562 ร้านยาของคณะเภสัชศาสตร์ มีแผนที่จะเปิดให้บริการจำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพ รวมทั้งให้บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ เช่น การคัดกรองความเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ การให้บริการเลิกบุหรี่ ที่ร้านยาแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารทันสมัย 4 ชั้น บริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ริมถนนปุณณกันต์ ติดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ ขณะเดียวกันร้านยาแห่งที่ 1 ซึ่งอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันบางจาก ประตูทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัยด้านถนนกาญจนวนิชย์ด้วย ก็ยังเปิดบริการตามปกติ

โดยปกติแล้วร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 1 จะเปิดให้บริการตามเวลาราชการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ และขยายเวลาให้บริการนอกเวลาราชการถึง 18.00 น รวมทั้งวันเสาร์ อาทิตย์ซึ่งเปิดให้บริการ 10.00 ถึง 17.00 น ด้วย (หยุดวันนักขัตฤกษ์) ซึ่งเมื่อร้านยาแห่งที่ 2 เปิดจะย้ายบริการนอกเวลาราชการไปที่ร้านใหม่แห่งนี้ พร้อมขยายเวลาจนถึง 18.30 น ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ส่วนเสาร์อาทิตย์ขยายเวลาจนถึง 18.00 น

นอกจากให้บริการจำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารทางการแพทย์ แล้ว เภสัชกรประจำและคณาจารย์เภสัชกรของร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 2 แห่ง พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรืออาการ และช่วยป้องกันหรือแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะเปิดบริการเติมยาโรคเรื้อรังให้กับผู้ป่วยที่ต้องรับยาเป็นประจำ โดยเชื่อมระบบกับโรงพยาบาลด้วย

การขยายสาขาไปที่ร้านยาแห่งที่ 2 นี้ คาดหวังที่จะให้บริการใกล้ชิดกับชุมชนด้านถนนปุณณกันต์และใกล้เคียงให้มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ให้หลากหลายมากขึ้นด้วย