ชาวบ้านตำบลบ่อแดงพร้อมใจร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นศิริมงคลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ห้องหอประชุม โรงเรียนบ่อแดง ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายเสนอ จิตมานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


โดยมีนายปรีชา บูลยพิไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลบ่อแดงเข้าร่วมในพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ อย่างพร้อมเพียง

เพื่อนำไปสักการะ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนและยังได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์แห้งมหาจักรีบรมราชวงศ์