“ประธานส่งฮี” นายอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ทุ่งเซียเชียงตึ้ง) เข้าเยี่ยมกงสุลใหญ่แห่งสาธารณประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา Mr. Ma Feng Chun พร้อมรองประธานและคณะกรรมการมูลนิธิ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา และรองผู้ว่าราชการทั้ง 4 ท่าน