สงขลา​ -​ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา กำชับทุกฝ่าย คุมเข้มมาตรการหลัก เดินหน้าเพิ่ม 3 มาตรการเร่งด่วนดูแลความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันนี้ (29 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ฯลฯ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา , ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา , สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา , แขวงทางหลวงสงขลา , แขวงทางหลวงชนบทสงขลา , บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด ฯลฯ ร่วมประชุมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบ Video Conference ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงรณรงค์ 7 วัน ขับขี่ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563

โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์เข้มข้น (28 ธ.ค. 62) พบว่า จังหวัดสงขลา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 12 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน ในพื้นที่อำเภอระโนด จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ทำให้หลุดโค้งชนต้นไม้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทำให้มีอุบัติเหตุสะสม 2 วัน (27-28 ธันวาคม 2562) เกิดขึ้น รวม 22 ครั้ง บาดเจ็บสะสม 21 คน และมีเสียชีวิตสะสม รวม 4 คน

โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา และทัศนะวิสัยไม่ดี ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะที่ถูกตรวจเรียก จำนวนสะสม 20,019 คัน และจำนวนผู้ถูกดำเนินคดี ตาม 10 มาตรการ จำนวนสะสม 3,270 ราย สูงสุด คือ ไม่มีใบขับขี่ , ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง โดยมีการเน้นย้ำใน 3 ประเด็นเร่งด่วน ได้แก่ การกวดขันและตรวจสอบกรณีรถที่จอดบนไหล่ทางเวลากลางคืน รวมถึงช่วงเวลาเช้ามืดให้มีสัญลักษณ์ หรือแสงสว่างเพื่อเตือนให้ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนได้เห็นแต่ในระยะไกล , การกวดขัน จับกุมรถทุกชนิด กรณีขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และการตรวจสอบทางแยก ทางร่วม ให้มีป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภัย

พร้อมทั้งมีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ลดความสูญเสีย และทรัพย์สินของประชาชน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดเทศกาลปีใหม่ 2563

ที่มาภาพข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม​สวท.สงขลา