สงขลา​ -​ “นิพนธ์” มท.2 ลงพื้นที่ จ.สงขลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2663 ย้ำ! ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานเข้มข้น พร้อมนำกลไกชุมชนร่วมดูแลความปลอดภัย

ช่วงเย็นวันนี้ (29 ธ.ค. 62) ที่บริเวณจุดตรวจตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ประกอบด้วย นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2663 จังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ ตลอดจน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอำเภอหาดใหญ่ที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ซึ่งมีการคุมเข้มรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 3562-2 มกราคม 2563 โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา ถือเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น อาสาสมัคร ฯลฯ พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้รถถนน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ที่สำคัญอีกประการ คือ การใช้กลไกชุมชน แลพจิตอาสาพระราชทานในการเข้ามาดูแลความปลอดภัยในทุก ๆ ตำบล พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้มีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญกับการไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด และไม่ใช้รถใช้ถนนด้วยอาการมึนเมา ง่วง และเพลีย ซึ่งพบว่าจักรยานยนต์ ยังคงเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการนำยานพาหนะมาใช้บนท้องถนนมากกว่าปกติ 2-3 เท่า จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนให้เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยถึงการเดินทางสัญจรของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จึงอยากให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยปฏิบัติได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยทั้งประเทศ

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ รวมทั้งมอบผ้าเย็นให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

สุธิดา พฤกษ์อุดม ข่าว สวท.สงขลา

โปรดปราน บุญธรรม ภาพ KTSLive