“นิพนธ์”​ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจจุดตรวจพัทลุง และสงขลา เร่งกวดขันปัจจัยเสี่ยง 3 กรณี เน้นย้ำการใช้กลไกชุมชนเข้ามาช่วย พร้อมชูสโลแกน “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย ณ จุดตรวจบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ​ ในพื้นที่ตำบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงค์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 ให้การต้อนรับ ณ บริเวณจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทางสัญจรไปมาในช่วงของวันหยุด เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งจะมีการสัญจรเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น และเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงปกติ

จึงได้ให้ความสำคัญในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน และลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกอำเภอ บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะในช่วงของการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 -​ 2 มกราคม 2563 ตามมาตราการ ลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบังคับ ใช้กฏหมายจราจร อย่างเคร่งครัด​ เน้นคุมเข้มรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้สูญเสียสูงสุด

รวมถึงกวดขันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทั้ง 3 กรณีได้แก่ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจ ด่านชุมชน จุดบริการในเส้นทางทั้งสายหลักและสายรอง เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ท้องที่และท้องถิ่นช่วยกันดูแล และร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่เป็นจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”


นานนิพนธ์​ กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้กำหนดมาตราการต่างหูผ่าน ศปถ.จังหวัด อำเภอและตำบล ร่วมกับท้องที่และท้องถิ่นในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชน ที่เดินทางสัญจรไปมาทั่วประเทศ เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ จึงได้มอบหมายให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 ออกมาช่วยเหลือในทุกตำบล

จึงต้องขอบคุณพี่น้องจิตอาสาทุกท่าน ที่มาช่วยกันดูแล ตักเตือนให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ให้ปฏิบัติตามกฏหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแนวทางที่รัฐบาลมอบให้ซึ่งรองประวิตรเองได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็มอบเป็นแนวทางที่สอดคล้องกันคือ เรื่องต้องใช้กลไกชุมชนเข้ามาช่วย ตั้งแต่ด่านครอบครัว ที่จะต้องดูแลคนในครอบครัว

จากนั้น​ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบริเวณจุดตรวจหน้าปั๊มน้ำมันพีที ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี​ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ ได้นำเครื่องดื่มและผ้าเย็น มอบให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ณ จุดตรวจบนถนนลพบุรีราเมศวร์