วิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62, รุ่นที่ 4/62 และ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62​, รุ่นที่ 2/62, รุ่นที่​ 3/62ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ จุดตรวจบริเวณพื้นที่ใกล้ปั้ม ปตท.
ณ จุดตรวจบริเวณปั้ม ปตท.คลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมร่วมรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร” แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ น้ำดื่ม และยาดมแก้ง่วงให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่จุดบริการและรองรับกับการเดินทางของประชาชน เพื่อจะช่วยเหลือให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หน่วยแพทย์ พยาบาล มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่