“ขนมเค้ก”ของฝากขึ้นชื่อจ.ตรัง โดนพิษเศรษฐกิจ ยอดขายหดกว่า 40 % ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวขาดกำลังซื้อ

วันนี้ 1 มกราคม 2563 บรรยากาศการจำหน่ายขนมเค้ก ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดตรังในปีนี้ พบว่าซบเซากว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าแต่ละร้านจะดูคึกคักในช่วงใกล้สิ้นสุดเทศกาล เนื่องจากนักท่องเที่ยวซื้อนำไปเป็นของฝากกับครอบครัว และเพื่อนฝูง แต่ทางเจ้าของผู้ประกอบการระบุว่ายอดขายหายไปกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ซบเซากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาภาพรวมเศรษฐกิจตกต่ำทั้งประเทศ ที่มีต่อเนื่องมายาวนาน รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น ยางพาราก็ยังคงตกต่ำ แม้ว่าราคาปาล์มจะสูงขึ้น แต่ไม่ใช่กำลังซื้อหลัก

ด้าน นายสาธิต วงศ์สัมพันธ์ อายุ 51 ปี เจ้าของร้านเค้กรสเลิศ เจ้าตำรับขนมเค้กเมืองตรัง กล่าวว่า ในปีนี้ยอดขายตกต่ำลงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ๆ ส่วนที่เห็นว่ามีลูกค้าเข้าแน่นร้าน ไม่ใช่สถานการณ์จริง แต่สถานการณ์จริงพบว่ายอดขายหายไปกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเนื่องจากภาพรวมปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ รวมทั้งเศรษฐกิจในท้องถิ่นปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ ส่วนปาล์มน้ำมันมีเพียงส่วนน้อย

ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการ “ชิม ช้อบ ใช้” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยว รวมทั้งการค้าขายเกิดคึกคักมากยิ่งขึ้น แต่ปีนี้ซบเซามาก ทั้งนี้ ราคาขนมเค้กไม่เคยปรับราคาขึ้นมากว่า 12 ปีแล้ว โดยจำหน่ายตั้งแต่ราคา 60-170 บาทต่อกล่อง เนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ บางปีก็ต้องเผชิญกับปัญหาฝนตกน้ำท่วมใหญ่ ทำให้ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

ข้อมูลข่าวและที่มา : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง