ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ สืบทอดมากว่า 100 ปี ชาวบ้านอ.ระโนดเชื่อ ทิ้งสิ่งไม่ดีตฝากไปกับพระแม่คงคา

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 15.00 น. ที่วัดวารีปาโมกข์ (วัดปากบาง) ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา คึกคักไปด้วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตะเครียะและใกล้เคียง เดินทางมารวมตัวกันที่วัด เพื่อร่วม “ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์” รับปีใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพราะเชื่อว่าจะเป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศกและสิ่งไม่ดีให้ลอยไปกับแพ เพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่

โดยเมื่อถึงเวลาชาวบ้านพากันจับสายสิญจน์คนละไม้คนละมือ ร่วม “ส่งเภา” หรือ “ส่งแพ” โดยร่วมกันแหแพไปรอบวัดภายในแพที่ประดับตกแต่งให้มีความสวยงามนี้ ก็จะมีข้าวของและธูปเทียนดอกไม้ที่ทุกคนนำมาใส่ แพทำหน้าที่ก็รับความทุกข์ โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งไม่ดีต่างๆ เพื่อนำไปลอยทิ้ง ตามความเชื่อที่ว่าพระแม่คงคาสามารถช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากความทุกข์ โรคภัย ความพิบัติต่างๆ ได้ เป็นการส่งเคราะห์ร้ายให้พ้นไปจากหมู่บ้าน และขอขมาพระแม่คงคา เพื่อเริ่มสิ่งใหม่ๆ ในวันขึ้นปีใหม่ ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันแห่แพออกไป บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ชาวบ้านทั้งรำ ทั้งเต้นกันไปตลอดทาง สุดท้ายก็นำไปแพไปลอยในทะเลสาบสงขลา

สำหรับ “ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์” ของชาวตำบลตะเครียะ จัดขึ้นเป็นที่แรกของประเทศไทย ประมาณ 100 ปี มาแล้ว วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับแผ่นดิน สายน้ำในลำคลองตะเครียะและทะสาบสงขลา จึงมีประเพณีนี้ขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณ ก็คือ เทพเจ้าแห่งปฐพีและเทพเจ้าแห่งวารีนั่นเอง