จังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ครั้งที่ 2 ช่วงเย็นวันนี้ ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นว่าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และเพื่อส่งเสริมให้มีการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ และอาหารจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามาจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้ใช้จ่ายเงิน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ สอดรับกับงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด และจะต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด

สำหรับ งาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ ให้เกิดการใช้จ่ายภายในจังหวัด และประเทศ โดยจัดต่อเนื่องตลอดทั้งปีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ชมรมผู้ประกอบการตลาดสันติสุข ชมรมร้านค้าตลาดสดพลาซ่า ชมรมตลาดกิมหยง ชมรมผู้ประกอบการ OTOP และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา จัดให้มีงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 จังหวัดสงขลา จัดให้มีการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ การออกบูธร้านอาหาร ของดีจังหวัดสงขลา จำนวน 230 บูธ ผู้ประกอบการร่วมออกบูธ จำนวน 300 ราย ประกอบด้วย ร้านอาหาร 80 บูธ เสื้อผ้า เครื่องหนัง และของตกแต่งบ้าน 80 บูธ กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP BIZ CLUB ขนมและของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชน 40 บูธ ร้านค้าธงฟ้า 10 บูธ Food Trucks 10 คัน และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป 10 บูธ

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงที่น่าสนใจมากมาย เริ่มงานตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยในเดือนมกราคม 2563 กำหนดจัดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ (4 ม.ค. 63)

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์/สวท.สงขลา