อุทยานวิทย์ม.อ.เปิดให้ชมบ้านใหม่!
พร้อมบริการตอบโจทย์นักวิจัย-ภาครัฐ-ผปก.

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดให้ชมบ้านใหม่ พร้อมให้บริการเพื่อตอบโจทย์นักวิจัย ภาครัฐ และผู้ประกอบการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นำผู้ประกอบการ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากร เยี่ยมชมพื้นที่ส่วนขยายเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการบริการด้านเทคโนโลยีให้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน และชมนิทรรศการเด่นประจำปีและคลินิกให้คำปรึกษา

ดร.วรสันต์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในการพบผู้ประกอบการ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 200 คน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเด่นและนำชมพื้นที่อาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พื้นที่ส่วนขยายเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ว่า ในปีนี้จะเป็นปีแห่งการก้าวกระโดดของอุทยานวิทยาศาสตร์เพราะมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน


โดยมีที่ปรึกษาคือนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม โดยพื้นที่ส่วนขยายของอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นการลงทุนของภาครัฐเพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยขยายฐานออกมาจากสถาบันการศึกษา และเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเกิดอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ


การทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ คือ การเชื่อมประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยี นักวิจัย นโยบาย ส่งต่อไปยังผู้ประกอบการต่างๆ ให้สมบูรณ์แบบที่สุด การมีโครงสร้างพื้นฐานนี้สามารถตอบโจทย์นี้ได้ระดับหนึ่ง เพราะมีทั้งห้องประชุมสำนักงาน พื้นที่ในการเชื่อมโยงความร่วมมือซึ่งกันและกัน พื้นที่ปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบที่จะพัฒนาเทคโนโลยีจากโครงการของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมีศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งจะเป็นการทดสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เอกชนและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ ในกระบวนการผลิตและการส่งออก


กิจกรรมต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวประสานไปยังภาครัฐและเอกชนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือจาก ที่ปรึกษา สมาพันธ์ สมาคม จากภาครัฐ เอกชน ทั้งการเงินนโยบายและกิจกรรมโดยให้ความมั่นใจว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ จะมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการการให้บริการต่าง ๆ แก่ทั้งนักวิจัย ภาครัฐ เอกชน ให้มีความสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น