สงขลา​ -​ เปิดแล้ว! ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน ที่ด่านปาดังเบซาร์ สินค้าของด่านปาดังขายดีมาก โดยเฉพาะเครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า

นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐศุลการกรเพื่อชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผอ.สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ เลขานุการกรมศุลกากร นายอำพล พงศ์สุวรรณ รอง ผวจ.สงขลา พล.ต.ต.ทิวธวัธ นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน

โดยมี​ นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผอ.สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4​ กล่าวรายงาน นายภักดี ดุลยพิจารณ์ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และนายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ทุกท่านให้การต้อนรับผู้มีเกียรติและประชาชนที่มาจับจ่ายในตลาดประชารัฐ

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า​ การจัดกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน ตามนโนบายของรัฐบาลที่กำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงานอาชีพ สร้างช่องการตลาดให้กับชุมชน ซึ่งทางกรมศุลกากรได้เปิดตลาดประชารัฐศุลกากรมาแล้วทั่วภูมิภาค และจะประเมินให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน

สินค้าภายในงานมีหลากหลายบูธ เช่น สินค้าโอทอปของอำเภอสะเดา อาหารขึ้นชื่อของอำเภอสะเดา เสื้อผ้า ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องนวดหน้าอกสตรี เครื่องสำอางค์ และสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี ห้ามหลาดไปชมกันได้​ 1​วันเท่านั้น