สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.)​ นำโดย นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) และคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ศิษย์เก่ารุ่น 1 และอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ม.อ.ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ เผยกับสงขลาทูเดย์ว่า ตนเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ที่ไม่ได้ห่างจากมหาวิทยาลัย และยังทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย คิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะร่วมกับ ม.อ.ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ รวมทั้งมีมุมมองที่กว้างกว่านั้น คือ นำสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีความสามารถมาร่วมกันทุกสถาบัน

“บทบาทของ กยท.เป็นองค์กรในการบริหารจัดการเรื่องยางพาราทั้งระบบ โดยคณะกรรมการบอร์ดมีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย บริหารจัดการให้ทุกภาคส่วนถูกที่ถูกทางและเกิดพลัง ผมจะนำทักษะประสบการณ์การบริหารที่ผ่านมาทำให้เกิดความร่วมมือ มั่นใจว่าผมทำได้”