ระโนดแล้งหนัก! นาข้าวเสียหายกว่า 60,000 ไร่ จทน.จังหวัดสงขลา เร่งช่วยเหลือชาวนา-พื้นนาแตกระแหง


หลังจากเหตุการณ์ภัยแล้งในภาคการเกษตรที่เกิดขึ้น ใน อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งชาวนาข้าวได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเลี้ยงต้นกล้าในนาข้าว พื้นนาแตกระแหง เนื่องจากน้ำในทะเลสาบสงขลามีความเค็มทั้งทะเลสาบ โดยเฉพาะหน้าโรงสูบน้ำชลประทานระโนด-กระแสสินธุ์


ล่าสุด วันที่ 13 มกราคม 2563 ยังมีความเค็ม 2.7 กรัม/ลิตร ไม่สามารถสูบนำขึ้นมาให้กับชาวบ้านใช้ในภาคเกษตรได้ ทำให้ขณะนี้ต้นข้าวในนาที่มีอายุประมาณ 1 เดือน กว่า 60,000 ไร่ ในพื้นที่อ.ระโนด กำลังจะแห้งตาย โดยใบของต้นข้าวเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเนื่องจากการขาดน้ำ


ล่าสุดสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนด ชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหลายหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับชาวนาเป็นการเรงด่วนโดยเฉพาะชลประทานทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจัมโบ้ เร่งสูบน้ำจากป่าพรุพื้นที่รอยต่อเขตตำบลบ้านขาวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ลงบริเวณคลองกกที่เชื่อมโยงไปยังคลองสาขา เพื่อลำเลียงน้ำให้เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลบ้านขาว และตำบลตะเครียะบางส่วนที่ขาดน้ำเลี้ยงต้นกล้าในนาข้าวซึ่งน้ำจากป่าพรุบริเวณนี้เป็นน้ำจืด ชาวนาสามารถสูบน้ำจากคลองสาขานำไปใช้ในนาข้าวได้เลย ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก็ได้ส่งรถแบคโฮมาทำการลอกผักตบชวาขึ้นจากคลอง เพื่อให้น้ำระบายลงคลองสาขาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


ในขณะเดียวกันทางชลประทานก็นำเครื่องสูบน้ำจัมโบ้ 24 นิ้ว มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากคลองกกที่เป็นรอยต่อป่าพรุบ้านพราน ไปเชื่อมโยงกับป่าพรุเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เพื่อนำน้ำส่งมายังคลองมาบกำบริเวณนี้ต่อไปยังพื้นที่ตำบลบ้านขาว พื้นที่ตำบลตะเครียะบางส่วน และยังมีเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว มาติดตั้งเพิ่มอีก เพื่อจะดึงน้ำจากบริเวณดังกล่าวไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาข้าวที่อยู่ห่างออกไป


นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนด เปิดเผยว่า ชาวนาในอ.ระโนดต้องใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีค่าความเค็มเกินไม่สามารถนำมาใช้ในภาคเกษตรได้ ซึ่งทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งมี 3 มาตรการ 1.วางเครื่องสูบน้ำจากคลองธรรมชาติในพื้นที่ประมาณ 10 แห่ง นำไปผสมกับน้ำทะเลสาบเพื่อเจือจางความเค็มให้ต่ำกว่า 1.5 จึงจะสามารถกระจายน้ำให้ชาวนาได้ โดยวางทั้งหมด 6 จุด ซึ่งในวันนี้จะดำเนินการสูบน้ำได้ 2. ได้ดำเนินการขอสนับสนุนฝนเทียม และ 3. โดยการเจาะน้ำบาดาลตลอดแนวคลองส่งน้ำ โดยกำหนดระยะทาง 1 กิโลเมตรต่อ 1 บ่อ เพื่อมาผสมน้ำเค็ม

นายเสรี ฉิมอินทร์ ชาวนา ต.บ้านขาว อ.ระโนด กล่าวว่า ปีนี้ได้ปลูกข้าวทั้งมด 40 ไร่ ถูกผลกระทบจากภัยแล้ง 20 ไร่ ซึ่งขณะนี้หากยังไม่มีน้ำอีกประมาณ 2 อาทิตย์ต้นข้าวคงจะเหี่ยวตาย