“ดิฉันยึดหลักการ และคติในการทำงานโดยคำนึงถึงว่า คนต้องสำราญ งานจึงจะสำเร็จ เพราะคนเราเมื่อมีความสุข สนุกสนานเป็นกันเองในการใช้ชีวิตการทำงานแล้ว ทุกอย่างอะไรก็ง่ายไปหมด คือให้ใจกันก่อน ทุกอย่างก็ได้ใจกลับไปเสมอ”

”ผอ.นัน” นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง กล่าวว่า” ภูมิใจที่ได้มาทำงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนั่นก็คือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ซึ่งนั่นก็หมายถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบหลายๆ อย่างในตัวเรา และที่สำคัญตัวเราเองก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ ในสำนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วย ซึ่งมีต้นแบบ ที่ได้เรียนรู้จากผู้บังคับบัญชาหลายๆ ท่าน สิ่งที่ดีเราก็นำมาประยุกต์ใช้ อะไรที่คิดว่าไม่ดีก็ไม่เอามาและพยายามทำตัวเองให้เหมือน “น้ำที่ไม่เต็มแก้ว” สามารถที่จะเติมเต็มได้ทุกเวลา เรียนรู้ได้ตลอด”

“ทำงานเรื่องการท่องเที่ยว เราจะเก่งคนเดียวไม่ได้ ต้องเดินไปด้วยกันหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรมต่างๆ “
แนวคิดในการทำงานคือ ทุกสิ่งที่ทำต้อง ก็ทำอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา อะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ ก็ให้ทำอย่าเพิ่งปฏิเสธ ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน สมาคม ชมรมต่างๆ ที่เชิญมาพยายามไปร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด หรือลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส นี่เป็นส่วนสำคัญให้ประสบความสำเร็จในการทำงานมาถึงวันนี้”

ผอ.นัน บอกว่า ในช่วงชีวิตของพี่ อยู่กับการทำงานมาตลอด พี่มีความสุขกับการได้สร้างงานเพื่อสังคม พี่พูดเสมอว่า การทำงานนั้น ก่อนการทำงานความสุข ความสนุกสนานต้องมาก่อนเสมอ งานจึงจะเดินไปได้ สโลแกนประจำตัวของพี่ จึงเป็น “คนสำราญ งานสำเร็จ” เป็นสิ่งที่พี่ยึดมาตลอดในการทำงาน คนในสำนักงานต้องมีความสุขในการทำงาน ซึ่งสำนักงานเรามี morningtake พบปะพูดคุยกัน รับประทานอาหารร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วงเย็นทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเสมอๆ สำหรับการทำงานการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง นั้น เรามีครบ มีแหล่งท่องเที่ยว อาหารการกินที่อร่อย เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีความเพียบพร้อมในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ทางบก และทางทะเล แหล่งท่องเที่ยวก็อยู่ไม่ไกล อาหารการกินไม่ต้องพูดถึงอร่อยขึ้นชื่อแน่นอน

“พี่นันนี่ตอน ปี 2561 น้ำหนัก 70 กิโล ตอนนี้ 80 กว่าแล้ว (หัวเราะ) เพราะเมืองตรังเมืองแห่งความอร่อย เมืองแห่งความสุขจริงๆ”
เมื่อถามถึง Lifestyle พี่นัน บอกว่า เป็นคนง่าย ๆ เรียบง่าย สบายๆ มีเงื่อนไขในตัวเองให้น้อยที่สุด พยายามคิดในแง่บวก ให้สนุกสนานกับงาน นั่นแหละ…ความเป็นตัวตนของพี่นั้น

“ถ้าไม่ติดงานอะไร พี่ก็จะไปวิ่ง ไปเดินออกกำลังกาย และกิจกรรมที่พี่โปรดที่สุดคือ การแต่งกาย เพราะนั่นคือความสุขของพี่ พี่คิดว่าการแต่งตัวคือ กาสร้างแบรนด์ให้ตัวเอง เพื่อการรับรู้เหตุการณ์ของคนข้างๆการสร้างจุดต่างให้ผู้คนจดจำเรา พี่สร้างเอกลักษณ์ให้คนอื่นจำเอกลักษณ์พี่เสมอๆ ”

ทั้งนี้ ”ผอ.นัน” จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มงานในตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ณ ททท.สำนักงานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, พนักงานการตลาด 6 ปฏิบัติงาน ททท.สำนักงานตรัง อ.เมือง จ.ตรัง, รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตรัง อ.เมือง จ.ตรัง