ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ระบุ ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้รับกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศจีน ที่ผ่านมา สูญเสียรายได้ กว่า 40 ล้านบาท


การยกเลิกเที่ยวบินตรงจาก เมืองอู่ฮั่น และ เมืองหลัก ในประเทศ รวม จำนวน 12 เมือง ในวันนี้ พบว่ามี นักท่องเที่ยวชาวจีน ย่านแหล่งท่องเที่ยวอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ค่อนข้างบางตา ส่วมใส่หน้ากากอนามัย พักผ่อนตามชายหาด เลือกซื้อสินค้า โปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลกับผู้ประกอบนำเที่ยว

บริเวณหน้าชายหาดอ่าวนาง พบว่า ผู้ประกอบ พนักงาน บางส่วนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโนนา จากนักท่องเที่ยว


นายเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ยอมรับว่า กรณีที่รัฐบาลจีน ประกาศห้าม ประชาชน นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไปยังประเทศต่าง ๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดกระบี่ การยกเลิกเที่ยวบินตรงจากประเทศจีน ตลอดระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมา รวม กว่า 10 เที่ยวบิน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ทำให้รายได้ขาดหายไปกว่า 40 ล้านบาท เฉลี่ย เที่ยวบินละ 3 ล้าน คาดว่า จะส่งผลทบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2-3 เดือนหลังจากนี้ อย่างไรก็ตาม หากทุกภาคส่วน ร่วมกันวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อย่างจริง เชื่อว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้