พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ธรณีสงฆ์ในพื้นทีจังหวัดยะลา


เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 เวลา 13.00 – 16.30 พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ธรณีสงฆ์ในพื้นที่ จังหวัดยะลา. โดยมี ศปพร.ฯ, สมศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน., สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา, นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา, นิคมสร้างตนเองเบตง, นิคมสร้างตนเองธารโต, นิคมสร้างตนเองกือลอง และคณะกรรมการวัดฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.ร.152 ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี