เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.20 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ในกลุ่มภารกิจที่ 5 ได้เยี่ยมชมภาพวาดของกลุ่มวาดภาพอิสระ บริเวณเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าวว่า ภาพวาดดังกล่าว ถูกวาดโดยศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเติมสีสันให้กับประตูสู่ประเทศไทย ที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และในวันนี้มี นางสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลก พร้อมทีมงานคอยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่าศิลปิน

โดยบริเวณนี้จะกลายเป็นจุดถ่ายภาพที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และทางเทศบาลจะปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับภาพวาด และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเมืองสุไหงโก-ลกอีกแห่งหนึ่ง