พร้อมทุกภาคส่วน! เตรียมจัดใหญ่ “งานวันสงขลา”​ ประจำปี 2563 พบกับกิจกรรมตลอดทั้งเดือนมีนาคม ภายใต้แคมเปญ “รักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก”

27 กุมภาพันธ์​ 2563​ ที่ห้องประชุม 1ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชน เปิดแคมเปญพิเศษ เตรียมพร้อมจัดงาน “งานวันสงขลา”​ ประจำปี 2563 เทศกาลเดือนมีนาคม “รักสงขลา ซิงกอร่า รำลึก”​ โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายคนรักเมืองสงขลา ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สินค้า บริการและสายการบินที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเตรียมจัดงานวันสงขลา ประจำปี 2563 ภายใต้แคมเปญ เทศกาลเดือนมีนาคม “รักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก” ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี เพื่อร่วมระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา เพื่อให้ประชาชนคนสงขลาเกิดจิตสำนึก ในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและตระหนักในการรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี​ ๆ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกิดการสร้างรายได้ในชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด

และที่สำคัญการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความสมานฉันท์และความผูกพันในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ระลึกถึงบรรพชน เกิดความหวงแหนในผืนแผ่นดินเกิดที่บรรพบุรุษได้มอบให้เป็นมรดกตกทอดกันมา

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย
วันที่ 3 มีนาคม งาน 438 ปี ชาตกาลหลวงปู่ทวด ณ วัดต้นเลียบ สทิงพระ
วันที่ 8 มีนาคม งานวิ่งซิงกอร่า วิ่งรอบเมือง นำสงขลาสู่เมืองมรดกโลก นำโดย เก้า จิรายุ ละอองมณี
วันที่ 9 มีนาคม ชมซุ้มภูมิปัญญาหมู่บ้านวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นิทรรศการคนสงขลา คนต้นแบบ กิจกรรมการเสวนาวิชากร “สงขลาบ้านเราแต่เก่าก่อน” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
วันที่ 10 มีนาคม พิธีทำบุญตักบาตรบรรพชนคนสงขลา พิธีเจริญพุทธมนต์ พิธีสมโภชเสาหลักเมือง ณ เสาหลักเมือง ถนนนางงาม ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและร่วมเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
วันที่ 11 มีนาคม ทำบุญเวียนเทียน ณ พระธาตุหลวงเขาตังกวน การประกวดธิดาสงขลา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
วันที่ 15 มีนาคม ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา (โรงสีแดง-บ่อเก๋ง)
วันที่ 29 มีนาคม วิ่งเชื่อมวัฒนธรรมสงขลา (จากสระบัว-หัวพญานาค)
วันที่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม สนุกกับลีลาศเพื่อรำลึกอดีตที่เคยรุ่งเรืองของเมืองสงขลากับวงดนตรีสุนทราภรณ์เต็มเวที ณ อบจ.สงขลา

นอกจากนี้สายการบิน 4 สายการบิน ประกอบด้วย ไทยสมายล์ ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยแอร์เอเชียและนกแอร์ ที่มีเที่ยวบินมายังจังหวัดสงขลาได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้เดินทางในห้วงการจัดกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคม รวมถึงสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา ได้ประสานโรงแรม 56 แห่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และสงขลาร่วมจัดโปรโมชั่นลดสูงสุด 40% สำหรับนักท่องเที่ยว อีกด้วย ทั้งนี้ขอเชิญชวนชาวสงขลา ทั้งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ร่วมกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเกิดของตัวเองและร่วมกิจกรรมวันสงขลา เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์และร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นสงขลาตลอดเดือนมีนาคม


นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวต่อว่า “วันสงขลา” เป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนต้องระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา ร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ แก่บ้านเมืองของตนเองและมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน

“ผมขอเชิญชวนชาวสงขลาทุกคน ทั้งที่อยู่ในจังหวัดสงขลา ไปตั้งหลักปักฐานอยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ร่วมกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเกิดของตัวเองและร่วมกิจกรรมวันสงขลาตลอดเดือนมีนาคม ร่วมภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของเมืองที่ได้ชื่อว่า แผ่นดินสองทะเล สามน้ำ เพียงหนึ่งเดียว” ผู้ว่าฯ​ จารุวัฒน์​ กล่าว