นายภาณุ อุทัยรัตน์ ในฐานะสมาขิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ชี้แจงโต้กระแสข่าวโจมตีรัฐบาลในพื้นที่ จขต.ว่า ตรวจสอบแล้วรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีการนำเสนอ “ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยคู่ชีวิต” ที่มีเนื้อหารับรองหรือยอมรับคนเพศเดียวกัน รักกันแต่งงานกันได้

“ยืนยันรัฐบาลและสภาออกกฏหมายต้องฟังเสียงรับความเห็นของประชาชน”

ช่วงท้ายนี้ รัฐบาลเสนอร่างกฏหมายมาก แต่เกือบทั้งหมดเป็นเรื่องการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ปัญหาเรื้อรังที่ผ่านมาหลายรัฐบาล เช่น เรื่องป่าชุมชน, พื้นที่ทำกินเพื่อเกษตรกรรม, ร่างพ.ร.บ.ข้าว ซึ่งคาดว่าจะเสร็จทันในสภานิติบัญญัติชุดนี