นิพนธ์ (มท. 2) ตรวจด่านคัดกรองการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

26 มี.ค.63 17.30 น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่ทีด่านตรวจความมั่นคงควนมีด ในการปฏิบัติหน้าที่ คุมเข้มเพื่อคัดกรองบุคคล ที่เดินทางเข้า – ออก ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านด่านควนมีด อ. จะนะ. ในวันแรกหลังรัฐบาล มีมติบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเป็นการบูรณาการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ทำการตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันและแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณด่านตรวจความมั่นคงควนมีด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการตรวจคัดกรอง ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิด้วยระบบเซ็นเซอร์ แก่บุคคลที่เดินทางผ่านด่านควนมีด เข้ามายังจังหวัดสงขลา รวมถึงสังเกตุผู้ที่เดินทาง ที่อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 เพื่อที่จะดำเนินการตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป