“เมื่อก่อนพี่เคยเป็นพ่อค้า รับซื้อผลไม้ที่ตลาดไทย ซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมผลไม้ทุกชนิดส่งขายไปทั่วประเทศ วันหนึ่งเกิดความคิดว่า ทำไมบ้านเราซึ่งมีผลผลิตมากต้องรับซื้อกล้วยจาก จังหวัดเพชรบุรี จึงเป็นแนวคิดที่ทำให้อยากเป็นเกษตร”

นายสมพร บูโยะ ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพบ้านนาจวก และประธานYoung Smart Famer จ.สงขลา คนใหม่เปิดเผยถึงหลักคิดในการทำเกษตรว่า ก่อนเข้ามาเป็นสมาชิกYoung Smart Famer ตนเคยทำงานเป็นพ่อค้ารับซื้อผลไม้ที่ตลาดไทย ซึ่งเป็นจุดรวบรวมผลไม้ทุกชนิดเพื่อแยกส่งไปขายทั่วประเทศ ซึ่งเกิดแนวคิดว่า ทำไมพื้นที่แถวบ้านเกิดคือ อ.เทพา และใกล้เคียงต้องรับซื้อกล้วยจาก จ.เพชรบุรี

“เกิดความสงสัยว่าทำไมการซื้อกล้วยสักหวีต้องผ่านพ่อค้าหลายขั้นหลายตอนมาก จึงเกิดแนวคิดอยากให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกและส่งขายในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงก่อนจะหันไปส่งขายที่อื่น”

นอกจากนี้ยังรับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ยิ่งทำให้มีแรงผลักดันในการนำเกษตรกรในชุมชนหันมาปลูกกล้วยกล้วย และเป็นคนติดต่อทำกาตลาด

นายสมพร กล่าวว่า วันนี้วิสาหกิจชุมชนผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพบ้านนาจวก รวบรวมผลผลิตต่างๆ ทำให้ตอนนี้เรายอดจำหน่าย 3 ตัน /เดือน ซึ่งจะส่งขายที่ตลาดทั่วไป ตลาดผลไม้ จ.ยะลา และเครือข่ายยังได้ทำ mou กับโรงพยาบาลเทพา, โรงพยาบาลโคกโพธ์ จ.ปัตตานี และงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ