สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก
ในพื้นที่สถานีรถไฟตันหยงมัส และพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19


วันนี้ (10 เม.ย. 63) ที่สถานีรถไฟตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นำเจ้าหน้าที่ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจากด่านกักกันสัตว์จังหวัดนราธิวาสฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก บริเวณสถานีรถไฟตันหยงมัส โดยเฉพาะจุดสัมผัสต่างๆ และบริเวณโดยรอบ เพื่อฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จังหวัดนราธิวาสบูรณาการป้องกันเชื้อ COVID – 19 ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก และบูรณาการฆ่าเชื้อ COVID – 19 ในพื้นที่สถานีรถไฟตันหยงมัส ที่ถือเป็นพื้นที่ล่อแหลม เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่ และได้ดำเนินการในอำเภอทุกแห่ง สำหรับกิจกรรมในวันนี้กำหนดพื้นที่ดำเนินการที่สถานีรถไฟตันหยงมัส โรงฆ่าสัตว์เทศบาล โรงเชือดไก่ 3 แห่ง ที่ทำการแขวงบำรุงทางตันหยงมัส และสถานีตำรวจภูธรตันหยงมัส โดยใช้รถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจากด่านกักกันสัตว์นราธิวาส เพื่อดำเนินการในทุกอำเภอทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ให้บูรณาการร่วมกันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว ซึ่งยาฆ่าเชื้อนี้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก และไวรัส COVID – 19 ได้อีกด้วย


ด้านนายสัตวแพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 เป็นเดือนการดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก ในการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัดนราธิวาส ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระแงะ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนราธิวาส เทศบาลตำบลตันหยงมัส ในเรื่องการพิจารณาพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อดำเนินการ สำหรับวันนี้ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนราธิวาสได้นำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อมาดำเนินการที่จุดเสี่ยง โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์และได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนกป้องกันไวรัส COVID – 19