วันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ ห้องสมิหลา กองทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา เวลา 9.30 น. พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแกกำลังพล ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิค-19 โดยกิจกรรมดังกล่าวทางทัพเรือภาคที่ 2 ได้ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อสำรองเลือดในคลังของสภากาชาดไทยตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิค -19 โดยมีกำลังพลสังกัดทัพเรือภาคที่ 2 เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 150 คน

โดยทางทัพเรือภาคที่ 2 ได้วางมาตรการป้องกันด้วยการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิกำลังพลก่อนที่จะเข้าในตัวอาคารอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะระหว่างตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ โดยได้เน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตัวตามประกาศเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด