วันนี้​ (12 พ.ค.63) พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ 2 และชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 เยี่ยมชม “ตู้ปันสุข ทัพเรือภาคที่ 2” ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับประชาชน โดยได้จัดตู้ปันสุข ทัพเรือภาคที่ 2 จำนวน 2 ตู้ บริเวณหน้าประตูวชิรา

“ตู้ปันสุข” เติมเต็มความสุข ด้วยน้ำใจ ให้ ประชาชน-กำลังพล และครอบครัว หน้าค่าย เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนหยิบของกินของใช้ ส่วนถ้าใครมีเหลือ ก็เอามาใส่ตู้ แบ่งปันให้คนอื่นได้

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ตลอดจนกำลังพลและครอบครัวที่มีของกินของใช้ที่ต้องการแบ่งปันให้กับ ประชาชนหรือ ครอบครัวที่ยังขาดแคลน โดยสามารถบริจาคได้โดยนำมาใส่ไว้ใน ตู้ปันสุข ทัพเรือภาคที่ 2

“เชิญหยิบฟรี หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมี….ใส่ตู้แบ่งปัน”​