สงขลา – กนอ.เปิดศูนย์ SMEs-ITC นิคมฯ ภาคใต้ จ.สงขลา เสริมแกร่งเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ก้าวทันเทคโนโลยีสู่การแข่งขันตลาดโลก

11 มกราคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดพิธีเปิดศูนย์ SMEs Industry Transformation Center : SMEs-ITC ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

โดยมี นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วม 100 คน ณ อาคารศูนย์บริการการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายพรเทพ ภูริพัฒน์ กล่าวว่า ตามนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยไทยเข้าสู่ยุค 4.0 การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ด้วยการนําเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งงานวิจัยมาใช้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการในระดับ SMEs และ Start up ให้มีองค์ความรู้ที่พัฒนาศักยภาพเพื่อแข่งขันกับตลาดโลกได้

นายวิฑูรย์ อยู่ทิม กล่าวว่า ศูนย์ SMEs-TC บริการด้านประกอบธุรกิจอย่างครบครัน ด้วยการให้คำแนะนำทางธุรกิจเบื้องต้น เพื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ การวิจัยเชิงพาณิชย์ และด้านการเงิน ตลอดจนบ่มเพาะธุรกิจเพื่อการเติบโตของกิจการ และการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายสำคัญ คือ การก้าวข้ามรั้วการนิคมอุตสาหกรรมไปสู่ชุมชนโดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียง ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพรายได้แก่ชุมชน และต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสินค้าทางการเกษตรให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส