ยะลาจับมือปิดทองหลังพระฯ เปิดลังรับซื้อทุเรียนคุณภาพ หลังวิกฤติโควิดคลี่คลาย ประเดิมล็อตแรก 18 ตัน ตั้งเป้า 160 ล้านบาท “ผู้ว่าฯชัยสิทธิ์” เผยมุ่งพัฒนาระบบทุเรียนให้เกษตรกร “พึ่งพาตนเองได้”​

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาร่วมกับ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ แถลงข่าวการเปิดแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตทุเรียนคุณภาพ จังหวัดยะลา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนใต้ หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ประจำปี 2563 ณ ตลาดกลางยางพารายะลา อ.เมือง จ.ยะลา 18 มิ.ย. 63

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ กล่าวว่า จังหวัดยะลา ได้ร่วมกับปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการทุเรียนคุณภาพฯ มาตั้งแต่ปี 2561 และพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นในปี 2563 โดยหลักคิดในการดำเนินโครงการฯ ยังคงเน้นการนำศาสตร์พระราชามาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้

โดยมุ่งหวังให้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน “พึ่งพาตนเองได้”​ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในที่สุด ด้วยการพัฒนาทุเรียนซึ่งเป็นไม้ผลพื้นถิ่นให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ มีกระบวนการผลิตที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellent)​และมีตลาดต่างประเทศรองรับ

“คาดว่าทุเรียนของโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ปีนี้ จะให้ผลผลิต 1,778 ตัน ซึ่งจะมีปริมาณทุเรียนส่งตลาดถึง 80 ตัน โดยจังหวัดที่ผลิตทุเรียนมากที่สุดคือ ยะลา 1,690 ตัน จะทำให้เกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีรายได้ในปี 2563 ประมาณ 160 ล้านบาท” ผู้ว่าฯชัยสิทธิ์ กล่าว

ขณะที่ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ในปี 2563 สถาบันฯ เริ่มเข้ามาดำเนินโครงการ “ทุเรียนคุณภาพ”​ ร่วมกับจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีรายได้เพิ่มจากการพัฒนาให้ทุเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน

เริ่มที่อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา เป็นแห่งแรก ในฐานะพื้นที่ต้นแบบของทางสถาบันฯ เนื่องจากได้รับความสนใจจากเกษตรกรใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงได้ขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้น ทั้งในยะลา นราธิวาส และปัตตานีในปีนี้ มีทุเรียนที่อยู่ในโครงการ 29,201 ตัน เกษตรกร 625 ราย ผลผลิตทุเรียนประมาณ 17 ตัน โดยเกรด A B ที่เป็นมาตรฐานส่งออก มีประมาณร้อยละ 85 และหนอนเป็น 0 เปอร์เซ็นต์

โดยตลาดหลักคือ ประเทศจีน คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 160 ล้านบาท ประมาณ 2 เท่าของปี 2562 “ผลผลิตทุเรียนคุณภาพปีนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2562 แต่รายได้ที่สูงขึ้นมาจากคุณภาพของทุเรียนที่เกษตรกรปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด” หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา กล่าว